Pirmasis etapas – konkurso nuostatų paskelbimas balandžio 2 d.

Antrasis etapas – eskizų siuntimas, dalyvių registracija balandžio 2 d. – gegužės 17 d.

Trečiasis etapas – komisijos vertinimas ir atranka gegužės 17 – 27 d.

Ketvirtasis etapas – laimėtojo paskelbimas ir apdovanojimas bei logotipo paviešinimas gegužės 27 d.

 

LJD 2020 logotipe turėtų būti pateiktas tekstas „Lietuvos jaunimo dienos 2020“ arba šūkis su Švento Rašto nuoroda „Aš esu (Iš 3, 14). O kur tu?“ LJD 2020 logotipas turi atspindėti: susitikimo pobūdį – nacionalinį tikinčio jaunimo sambūrį; Švento Rašto mintį pagal pasirinktą temą „Aš esu (Iš 3, 14). O kur tu?“ – žr. temos apžvalga.

LJD 2020 LOGOTIPO KONKURSO NUOSTATAI

LJD 2020 TEMOS APŽVALGA


LJD 2020 logotipo konkurso I-III vietų laimėtojams skiriami piniginiai prizai:

Pirmoji vieta – 300 Eur

Antroji vieta – 200 Eur

Trečioji vieta – 100 Eur

 

daugiau informacijos konkurso nuostatuose ir temos apžvalgoje