–  Kas yra LJD?  –

Lietuvos jaunimo dienos – gaivus tikėjimo gūsis, bendrystės ir atradimų šventė, išsipildžiusi 1997 metais. Tai Pasaulio jaunimo dienų tęsinys, skirtas tikinčiam bei tikėjimo dar tik ieškančiam jaunimui. Šis keliaujantis nacionalinis susitikimas, vykstantis vis kitame Lietuvos mieste, yra atviras visiems jauniems žmonėms.

Didžiausia tikėjimo šventė jaunam žmogui, kurioje nėra žiūrovų – čia visi liudija ir tarpusavyje dalinasi savo tikėjimu ir džiaugsmu.

Bažnyčios diena  – tikėjimo bičiulystės ir draugystės diena, kai išgyvenama tikra vienybė.

Nuostabiausių atradimų diena, nes tikėjimas yra nuotykis, o Lietuvos jaunimo dienos – jo dalis! Leiskis į šią kelionę drauge!

Lietuvos jaunimo dienos, nacionalinis susitikimas, kuris 2020 metais birželio 26–28 dienomis, tūkstantine jaunuolių minia, užpildys Šiaulių miestą.

Devintą kartą rengiamų Lietuvos jaunimo dienų tema – „Aš esu (Iš 3,14). O kur tu?“.

Lietuvos jaunimo dienų buvę dalyviai ir savanoriai sako, kad „tai fantastiškiausias dalykas“, „tai nuostabus renginys“, „neįtikėtinas atradimas“.


Logotipas

Istorija

Lietuvos jaunimo dienos, pradėtos prieš 27 metus, tęsia Pasaulio jaunimo dienų idėją.

 

Šv. Jonas Paulius II, 1992 m. Čenstakava, Lenkija. Sveikina 1.5 mln. jaunuolių, atvykusių iš 80 šalių (BNS arhyvas)

PASAULIO JAUNIMO DIENOS – PJD

1984 metais, daugiau nei 300 000 jaunų žmonių atsiliepė į popiežiaus Jono Pauliaus II kvietimą kartu švęsti Išganymo metų Verbų sekmadienį.

Romoje, Šv. Petro aikštėje, kreipdamasis į gausiai susirinkusį jaunimą, popiežius sakė: „Koks nuostabus reginys matyti jus čia susirinkusius! Kas sakė, jog šiandieninis jaunimas praradęs vertybių jausmą? Nejaugi iš tiesų juo negalima pasikliauti?“ Popiežius pasaulio jaunimui įteikė simbolį – didžiulį medinį kryžių, dabar žinomą kaip Pasaulio jaunimo dienų kryžių.

1985 metų Verbų sekmadienį į Romą atvyko daugiau nei 250 000 jaunuolių iš viso pasaulio. Prieš pat renginį, popiežius Jonas Paulius II paskelbė laišką jaunimui, kurio pagrindinė tema buvo atsakomybė už ateitį, gimstančią su kiekviena karta.

1985 metais PJD paskelbtos reguliariu renginiu. Savo velykiniame kreipimesi „Urbi et orbi“ popiežius Jonas Paulius II kalbėjo: „Praėjusį sekmadienį aš susitikau su šimtais tūkstančių jaunuolių. Jų entuziazmas paliko stiprų įspūdį mano sieloje. Kad šie nuostabūs išgyvenimai neišblėstų ir būtų kasmet rengiamos jaunimo dienos Verbų sekmadienį, aš dar kartą patvirtinu savo sprendimą“.

Piligrimai ir Pasaulio jaunimo dienų kryžius, Panama, 2019 m. (BNS arhyvas)

Oficialiai pirmosios PJD buvo švenčiamos Romoje 1986 metų Verbų sekmadienį. 1987 metais PJD imtos rengti kas dvejus metus, vis kitoje šalyje, o tarpiniais metais – minimos visose vyskupijose.

Temą PJD išrenka popiežius ir ja remdamasis paskelbia savo sveikinimą Verbų sekmadienio išvakarėse.

Lietuviai PJD pirmą kartą dalyvavo 1991 metais Lenkijoje, Čenstachovoje. Jaunimo dienų tema buvo „Jūs esate gavę įsūnystės Dvasią” (Rom 8, 15). Čia iš viso dalyvavo apie 1,5 milijono jaunų žmonių. Gausiausiai lietuviai dalyvavo Romoje 2000 metais. PJD tema buvo „Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų“ (Jn 1, 14). Tą kartą tarp 2 milijonų jaunuolių buvo 2000 lietuvių.

 

LIETUVOS JAUNIMO DIENOS – LJD

Lietuvos jaunimo dienų ištakomis galima laikyti susitikimą su popiežiumi Jonu Pauliumi II 1993 metų rugsėjo 6 dieną Kaune, Dariaus ir Girėno stadione. Šį susitikimą jis pradėjo sakydamas: „Kaip aš troškau šio susitikimo!“

Pirmųjų LJD sąlyga – pasiruošimas Pasaulio jaunimo dienoms. 1997 metų vasarą įvyko piligriminis žygis į Trakus.

2000 metais LJD, pavadintos „Tarp dangaus ir žemės“, subūrė apie 4000 jaunų žmonių. Šios LJD buvo ne tik pasiruošimas Pasaulio jaunimo dienoms Romoje, bet ir didelis, džiaugsmingas susitikimas jaunų žmonių, negalėjusių vykti į tarptautinį susitikimą Italijoje.

Lietuvos jaunimo dienos, 2015 m., Alytus (LJPC arhyvas)

2004 metais LJD įgavo pasikartojančią formą, tapo nuosekliai pasikartojančiu nacionaliniu susitikimu. Šiauliuose prasidėjusiose ir prie Kryžių kalno pasibaigusiose LJD susirinko arti 5000 jaunų žmonių, kurie gilinosi ir dalinosi savo tikėjimu, atsiliepdami į temą „Negaliu tylėti“.

2007 metais LJD sukvietė daugiau nei 6000 jaunų žmonių. Klaipėdoje vykusių LJD tema – „Drąsos! Tai aš“. Pirmą kartą LJD turėjo savo globėją – Šv. Teresėlę, kuri pati atvyko į jaunimo dienas, t. y., jos relikvijos buvo atvežtos Susitaikinimo pamaldų bei Šventų Mišių metu.

2010 metais LJD „ Kelkis ir eik“ vyko Panevėžyje. Čia dalyvavo arti 7000 dalyvių. Renginys pirmą kartą vyko arenoje.

2013 metais LJD „Jus aš draugais vadinu“ vyko Kaune ir buvo kol kas daugiausiai dalyvių sukvietusi šventė.

Lietuvos jaunimo dienos, 2017 m., Vilnius (LJPC arhyvas)

 

2015 metais VII-os Lietuvos jaunimo dienos „Kur jūsų lobis, ten ir jūsų širdis“ vyko Alytuje. Tai buvo kelionė ne į žemės, o į savo širdies centrą, bandant atvirai atsakyti į klausimą, ar mano širdis yra ten, kur mano lobis.

2017 metais, apsukusios ratą aplink Lietuvą, LJD grįžo į Vilnių. Jaunimo dienų tema „Tiesa padarys jus laisvus“ sąlygojo tiesos ir laisvės paieškas.

2020 metais IX-os LJD vyks Šiauliuose. Trijų dienų šventėje nesutiksite žiūrovų. Ar žygyje iš Šiaulių miesto į Kryžių kalną, ar šokio sūkuryje, ar maldoje – vieningai kursime neįtikėtiną reginį, pavadintą „Aš esu (Iš 3, 14). O kur tu?“

Kryžius

Lietuvos jaunimo dienų KRYŽIUS – Dievo meilės mums ženklas.

2004 metais, Lietuvos jaunimo dienų Šiauliuose metu, šis kryžius buvo nešamas piligriminėje kelionėje į Kryžių kalną, kuriame stovėjo iki 2007 metų vasaros.

2007 metais, dviračiais keliavusi piligrimų grupė, nuo Kryžių kalno iki Klaipėdos, lydėjo LJD kryžių į jaunimo dienas. ,,Lietuvos tikintiesiems dabar reikia nešti kryžius ne į Kryžių kalną, o iš jo – į pasaulį, į savo kasdienę aplinką“,– Klaipėdoje sakė tarptautinės katalikų maldos ir evangelizacinės mokyklos ,,Jeunesse et Liumere“ vadovas kunigas Rene Lucas.

 

Lietuvos jaunimo dienos, 2017 m., Vilnius (LJPC arhyvas)

 

Po Lietuvos jaunimo dienų Klaipėdoje šis kryžius nuo 2009 metų pradžios keliavo po visas septynias Lietuvos vyskupijas. Jis tapo artėjančių LJD šaukliu.