PASAULIO JAUNIMO DIENOS

Kas tai

Pasaulio jaunimo dienos (PJD) – tai jaunimo iš viso pasaulio susibūrimas kartu su popiežiumi. Tai taip pat yra piligriminė kelionė, jaunystės šventė, visuotinės Bažnyčios išraiška ir intensyvi evangelizacijos akimirka jaunimui visame pasaulyje. Nors jos katalikiška tapatybė yra akivaizdi, PJD atveria duris visiems, nesvarbu, kokie jie artimi ar nutolę nuo Bažnyčios.

Ji vyskupijos lygmeniu švenčiama per Kristaus, Visatos Valdovo iškilmę ir kas dveji, treji ar ketveri metai kaip tarptautinis susirinkimas popiežiaus pasirinktame mieste, dalyvaujant Šventajam Tėvui. Ši šventė suburia milijonus jaunuolių švęsti savo tikėjimo ir priklausymo Bažnyčiai jausmą.

Nuo pat pirmosios šventės Romoje 1986 m. Pasaulio jaunimo dienos pasirodė esančios tikėjimo laboratorija, pašaukimų santuokai ir pašvęstam gyvenimui gimimo vieta bei Bažnyčios evangelizacijos ir perkeitimo priemonė.

Šia švente siekiama visiems dalyviams suteikti visuotinės Bažnyčios patirties, skatinant asmeninį susitikimą su Jėzumi Kristumi. Tai naujas stimulas visos priimančios šalies bendruomenės tikėjimui, vilčiai ir meilei. Pasaulio jaunimo dienos, kurių pagrindiniai veikėjai yra jaunimas, taip pat siekia skatinti taiką, vienybę ir brolybę tarp žmonių ir tautų visame pasaulyje.

 

Scroll to Top