PJD 2023 Lisabona

Tema

„Marija susiruošė ir skubiai iškeliavo“ (Lk 1, 39) – popiežiaus Pranciškaus pasirinkta Luko evangelijos eilutė, skirta Pasaulio jaunimo dienoms, kurios pirmą kartą vyks Portugalijos sostinėje Lisabonoje. Šia bibline fraze pradedamas pasakojimas apie Apsilankymą (Marijos apsilankymą pas pusseserę Elzbietą), biblinį epizodą, sekantį po Apreiškimo (angelo apreiškimo Marijai, pranešant, kad ji išrinkta būti Dievo Sūnaus motina. Tai buvo ir paskutiniųjų Pasaulio jaunimo dienų Panamoje tema). 

Apreiškimo metu, angelas taip pat praneša Marijai, kad jos vyresnioji pusseserė, kuri laikyta nevaisinga, yra nėščia. Patvirtinusi angelui: „Štai aš Viešpaties tarnaitė, teesie man pagal tavo žodį“ (Lk 1, 38), Marija iškeliauja į Ain Karimą, kaimą netoli Jeruzalės, kur gyveno Elzbieta ir laukė gimstant Jono, vėliau tapsiančio šventuoju Jonu Krikštytoju. 

Marija iš Nazareto yra ypatingas krikščioniškosios kelionės pavyzdys. Ji mus moko ištarti Dievui „taip“. Ji buvo paskutiniųjų Pasaulio jaunimo dienų pagrindinė herojė ir dar kartą ja taps Lisabonoje. 

Biblijoje aprašytame Apsilankymo epizode susiruošimo veiksmas Mariją vaizduoja ir kaip mylinčią moterį, ir kaip misionierę. Popiežiaus Pranciškaus sako: „Tegul jaunimo evangelizacija būna aktyvi ir misionieriška, nes taip jie atpažins ir liudys gyvojo Kristaus buvimą“.

Kreipdamasis į jaunimą ir ragindamas būti drąsiais misionieriais, popiežius apaštališkajame paraginime „Christus Vivit“ rašo: „Kur Jėzus mus siunčia? Nėra jokių sienų, jokių ribų: Jis siunčia mus visur. Evangelija skirta visiems, ne tik kai kuriems“ (Christus Vivit 177).

Scroll to Top