PASIRUOŠIMAS

PJD malda

Apsilankymo Marija, Dievo Motina,
pakilusi ir nuskubėjusi į kalnus susitikti su Elzbieta,
veski ir mus pas visus laukiančius.
Kad paskelbtume jiems gyvąją Evangeliją –
Jėzų Kristų, Tavo Sūnų ir mūsų Viešpatį!
Keliausime skubiai, nesiblaškydami ir neatidėliodami,
pasiruošę ir su džiaugsmu.
Keliausime taikiai, nes priimantys Kristų priima ir taiką.
Daryti gera yra didžiausias gėris.
Apsilankymo Motina Marija,
Tavo įkvėpti per šias Pasaulio jaunimo dienas
švęsime Kristų, Jį priimdami taip, kaip Tu kadaise.
Tebūnie tai liudijimų ir dalijimosi,
broliavimosi ir padėkos laikas.
Tebūnie kiekvienas pastebėsime visada laukiančius kitus.
Su Tavimi ir toliau žengsime šiuo keliu.
Bursimės draugėn, kad ir mūsų pasaulis vienytųsi brolybe, teisingumu ir taika.
Marija, Apsilankymo Motina,
padėk mums meilės Dvasioje, paklūstant Tėvui,
nešti Kristų žmonėms!

Scroll to Top