PASIRUOŠIMAS

PJD logotipas

PJD 2023 Lisabonoje logotipas yra įkvėptas evangelijos pagal Luką – „Marija susiruošusi skubiai iškeliavo“ (Lk 1, 39). Centriniu logotipo elementu pasirinktas kryžius, kurio fone – aukštyn vedantis kelias, simbolizuojantis Šventosios Dvasios ugnį.

Logotipo autorė, jauna portugalų dizainerė Beatriz Roque Antunes pasakoja, kad šiuo ženklu jauni žmonės kviečiami ne trypčioti vietoje, bet tapti pagrindiniais veikėjais statant teisingesnį ir broliškesnį pasaulį.

Spalvų gama (žalia, raudona ir geltona) primena Portugalijos vėliavą.

Kryžius

Krikščioniškasis kryžius, begalinės Dievo meilės žmonijai ženklas – pagrindinis logotipo elementas, iš kurio viskas kyla.

Kelias

Evangelijos ištrauka apie Mergelės Marijos apsilankymą pas Elzbietą yra pagrindinė PJD 2023 Lisabonoje tema, atskleidžianti Marijos pasirengimą gyventi pagal Dievo valią pirmiausia patarnaujant Elzbietai. Šis žingsnis atliepia kvietimą jauniems žmonėms atnaujinti jų ,,vidinę jėgą, svajones, savo entuziazmą, viltį ir didžiadvasiškumą“ (Christus Vivit 20). Kelio motyvą papildo Šventąją Dvasią simbolizuojantis elementas.

Rožinis

Rožinio elementas perteikia Portugalijos žmonių dvasingumą bei jų pamaldumą Fatimos Švč. Mergelei Marijai. Vėrinys driekiasi išilgai kelio, simbolizuodamas išskirtinę piligrimystės patirtį Portugalijoje.

Švč. Mergelė Marija

Mergelė Marija evangelijoje pagal Luką (plg. Lk 1, 39) vaizduojama kaip jauna mergina, panaši į jauniausius PJD dalyvius. Marijos atvaizdas išreiškia jos jaunumą. Dar nebūdama motina Ji jau neša savyje Pasaulio Šviesą. Švelnus atvaizdo pasvirimas simbolizuoja Mergelės Marijos tvirtą nusiteikimą siekti tikslo, kuriam Viešpats ją pašaukė.

Scroll to Top