Pasiūlymai sielovadai

Susitikimai

Pirmasis susitikimas

Aš esu… Mes esame

Mozės klausimas: susitikime?

Antrasis susitikimas

Aš esu kelias“ (Jn 14, 6)

Mozės klausimas: o kas esi tu?

Trečiasis susitikimas

„Aš esu pasaulio šviesa“ (Jn 8, 12)

Mozės klausimas: o koks esi tu?

Ketvirtasis susitikimas

„Aš esu gyvenimas“ (Jn 14, 6)

Mozės klausimas: o kaip esi tu?

Penktasis susitikimas

„Aš esu prisikėlimas“ (Jn 11, 25)

Mozės klausimas: o ką darai tu?

Šeštasis susitikimas

„Aš esu tiesa“ (Jn 14, 6)

Mozės klausimas: o kur tu?

MEDŽIAGA PARSISIUNTIMUI