Antrasis susitikimas: „Aš esu kelias“ (Jn 14, 6)

Mozės klausimas:

Įvadas

Prisimink situaciją, kai, kur nors eidamas ar keliaudamas, pasiklydai: miške, mieste, o gal tiesiog žmonių minioje. Pasiklysti galima net savo mintyse, jausmuose ir gausybėje patirčių. Kad iš tamsaus miško ar minčių raizgalynės išeitum į kelią, reikia drąsos, žemėlapio (arba navigacijos) ir bendrakeleivių.

Jėzaus kelias buvo beprotiškas, Jis ėjo ten, kur sutinkami ligoniai, išalkusieji ir praradusieji orumą. Kelionė su Jėzumi, buvimas bendrakeleiviu grąžina orumą, suteikia prasmę ir parodo kryptį, bet nebūtinai plačiausiu ir lengviausiu keliu. Evangelija yra GPS, kuri veda ne tik Jėzaus link, bet ir leidžia keliauti, augti Jame ir su Juo. Pats Jėzus pavadina save Keliu. Eidami tuo Keliu, susitinkame daug įvairių bendrakeleivių, kartais ne visai patogių, tokių, kurie meta iššūkį, yra nepažįstami arba pernelyg nuo mūsų skiriasi.

Vis dėlto mus vienija ta pati tikėjimo Kelionė.

Klausimai diskusijai

1) Jeigu tau reikėtų leistis į tolimą ir nežinomą kelionę, kokius bendrakeleivius pasirinktum?

2) Kaip supranti popiežiaus Pranciškaus paraginimą jaunimui Katedros aikštėje, Vilniuje: „Eikime prieš srovę <…> Apgailėtina gyventi priešais veidrodį“?

PLATESNI KLAUSIMAI:

3) Pasidalinki situacija, patirtimi, kai buvai priverstas „pakilti nuo sofos“, išeiti iš savo komforto zonos, kad atsilieptumei į vidinį Dievo paraginimą?

4) Pasidalinki, ką tau reiškia girdėti Jėzų, sakantį: „Aš esu kelias“? Kaip Jėzus yra kelias tavo gyvenime?

Interviu su Rimu Šapausku I Aš esu kelias“ (Jn 14, 6)
Play Video

Pasiklysti galima net savo mintyse, jausmuose ir gausybėje patirčių. Kad iš tamsaus miško ar minčių raizgalynės išeitum į kelią – reikia drąsos, žemėlapio ar navigacijos. Taip pat ir bendrakeleivių.

Galbūt Evangelija gali būti GPS?


Apie kelionę: interviu su Rimu Šapausku.

Kalbina: Mantas Jakštas.

Video: Andrius Jakelis

Montažas: Juozas Kamenskas

Popiežiaus Pranciškaus kalba jaunimui
Vilniuje, Katedros aikštėje

Vilnius, 2018 m. rugsėjo 22 d.

„Neleiskite, kad pasaulis jus įtikintų, jog geriau yra eiti po vieną. Tie, kurie eina vieni, niekada taip ir nenueina. Taip, gyvenime tu galėtum susilaukti sėkmės, bet be meilės, be bičiulių, be priklausymo tautai, be gražios patirties rizikuoti drauge. Negalima keliauti vieniems. Nepasiduokite pagundai susikoncentruoti į save, žiūrėti į savo pilvą, tapti egoistais ar lengvabūdžiais skausmo, sunkumų ir praeinančios sėkmės akivaizdoje. Dar kartą patvirtinkime, kad „tai, kas atsitinka kitam, atsitinka man“. Eikime prieš srovę nepasiduodami tam individualizmui, kuris izoliuoja mus nuo kitų, padaro mus egocentriškus ir pasipūtusius, besirūpinančius tik savo įvaizdžiu ir savo gerove. Susirūpinusius savo įvaizdžiu, tuo, kaip aš atrodau. Apgailėtina gyventi priešais veidrodį, apgailėtina. Gyvenimas gražus su kitais, mūsų šeimose, su draugais, dalyvaujant savo tautos kovose… Toks gyvenimas yra gražus!“

Mano kelias

Kiekvienas grupės dalyvis gauna popieriaus lapą ir priemonių piešti. Užduotis – nupiešti savo tikėjimo kelią, parodant svarbius įvykius, asmenis.

Piešimui-apmąstymui reikia skirti pakankamai laiko, atlikti užduotį neskubant. Po to vadovas suskirsto dalyvius į mažas grupeles.

Rekomendacija – sudaryti grupę atsitiktine tvarka, kad dalyviai turėtų galimybę pažinti vieni kitus. Grupelėje visi pasidalina savo istorijomis.

Advento kalendorius

Kviečiame pagaminti bendrą visos grupės advento kalendorių.

Šis advento kalendorius nebūtinai turi atrodyti kaip kalendorius. Jis gali atrodyti ir kaip puokštė. Šiai puokštei pagaminti jums reikės vazos, akmenėlių bei kankorėžių, medžio šakelių (prisirinkite jų nuo žemės), taip pat nedidelių dovanų maišelių, mažučių kortelių ir tušinuko.

Pirmiausia į vazą sudėkite šakeles, jų kotelius sutvirtinkite apdėdami akmenėliais, galiausiai papuoškite kankorėžiais. Prie kiekvieno maišelio pritvirtinkite po mažą kortelę su dienos numeriu ir jūsų grupės draugo vardu (tam gali tikti ir nedideli smeigtukai ar žiogeliai) ir užkabinkite juos ant šakelių. Dabar telieka sudėti į maišelius staigmenas vieni kitiems.

Misija

Advento įsipareigojimai (mano dovana Jėzui).

Jėzus, ateidamas į pasaulį, padovanojo didžiausią dovaną, kuri mus džiugina iki šiandien. Todėl, minėdami Jo gimimo dieną, ir mes galime Jį nudžiuginti. Padovanok Dievui dalelę savo gyvenimo.
Galbūt namuose neturi maldos vietos – tuomet padovanok Dievui kampelį, kuris tavo kambaryje būtų skirtas tik Jam. O gal neskiri laiko maldai – tuomet padovanok Dievui dalelę savo dienos, įsipareigodamas ryte ar vakare bent trumpai pasimelsti. Jėzui taip pat patinka, kai džiuginame vieni kitus, todėl nuostabi dovana yra artimo meilės darbas.
Apsidairyk ir tikrai pamatysi, kam savo šeimoje, mokykloje, parapijoje gali padėti.

Pavaišink arbata!

Gruodis – šaltas mėnuo, todėl galima nudžiuginti žmogų paprastu šiltos arbatos ar kakavos puodeliu.
Parapijoje po sekmadienio šv. Mišių galima pavaišinti bendruomenę šilto gėrimo puodeliu.

Pagalba ruošiantis šventei.

Kalėdos yra labai džiugi šventė, kuriai pasiruošti parapijoje nelengva. Todėl dera pasiteirauti klebono apie galimybę savanoriauti ruošiantis šiai šventei. Galbūt galima padėti paruošti prakartėlę, o gal išvalyti bažnyčią ar pasiruošti Kalėdų liturgijai? Juk reikia ruoštis draugo gimtadieniui 🙂

Paruošk namus Jėzui.

Jėzus ateina ne tik į Bažnyčią, bet ir į tavo namus. Nors Jėzus gimė tvartelyje, nederėtų tokio standarto taikyti savo namams. Todėl nudžiugink namiškius – išplauk indus ir grindis, susitvarkyk, kad būtų gera užeiti.
LJD malda

Dieve, kuris esi viso, kas yra žemėj ir danguje Kūrėjas ir Tėvas, palaimink mus čia susirinkusius.

Dėkojame Tau už mūsų tikėjimo kelionę. Prašome, neleisk mums suabejoti, kad ir kas bebūtų – Tu visada būsi su mumis.

Abraomo, Izaoko ir Jokūbo Dieve (Iš 3,15), Tau pavedame visus jaunus žmones, kurie susitiks Lietuvos jaunimo dienose. Te mūsų susirinkimas padeda sutikti, pažinti, atsiliepti, tarnauti ir mylėti labiau – Tave, kuris Esi nepaliaujamai mūsų ieškantis ir klausiantis „O kur tu?“

Amen.

Giesmė „Ateik, Emanueli“

Išmokti giesmę „Ateik, Emanueli“ ir ją pagiedoti.

http://www.giesmes.lt/giesme/ateik-ateik-emanueli

Lectio divina arba piešinių dėlionė „Jėzaus kelias“

Skaitoma Kristaus gimimo istorija (Lk 2,1–12). Vadovas turi paruošti kiekvienam dalyviui Šventąjį Raštą arba atspausdintą tekstą Lk 2, 1–21. Vadovas sukarpo tekstą į lapelius po vieną veiksmą iš šios istorijos ir duoda visiems išsitraukti po lapelį. Grupės nariai kiekvienas arba keliese nupiešia išsitrauktą sceną.

Atlikę piešimo užduotį, kartu garsiai skaito tekstą ir kloja savo piešinius kaip kelią, dėlionę.

Maldos grandinė

Maldos grandinė: vadovas paruošia raštelių su visų grupės narių vardais, kiekvienas ištraukia po vieną ir įsipareigoja visą laiką iki kito susitikimo arba visą adventą už tą narį melstis.

Reikia susitarti, kokia malda melstis vienam už kitą: arba konkrečia tradicine malda, pvz., Sveika, Marija, arba pasirinktinai, kokia nori.

Žodinė malda

Ateik pas mus

Ateik pas mus, Dieve, kai mus apgaubia naktis!

Ateik pas mus nusivylimo naktį,

Ateik pas mus baimės naktį,

Ateik pas mus neapykantos naktį,

Ateik pas mus vienišumo naktį,

Ateik pas mus prarastos meilės naktį,

Ateik pas mus rūpesčio naktį,

Ateik pas mus skausmo naktį,

Ateik pas mus abejonių naktį,

Ateik pas mus nutrūkusių santykių naktį,

Ateik pas mus nevilties naktį,

Ateik pas mus tą naktį, kai neberandame jokios išeities,

Ateik pas mus mirties naktį.

Amen.

(Šaltinis: Youcat. Maldynas jaunimui. 2013, p. 148).

Popiežius PRANCIŠKUS

Visų Šventųjų dienos iškilmės homilija

2015 m. lapkričio 1 d.

„Jei šventumas yra kelias į Dangų, jis yra ir laimės, laimingumo kelias. Kas laikosi palaiminimų, tas yra, anksčiau ar vėliau taps laimingu.“

Popiežius PRANCIŠKUS

posinodinis apaštališkasis paraginimas jaunimui ir Dievo tautai

Christus vivit, 2019 m. 174.

„Kai jūs nuskubėsite ten, kur mes dar nesuspėjome eiti, būkite kantrūs ir mūsų palaukite“, – rašo popiežius jaunimui.

Popiežius PRANCIŠKUS

kreipimasis per maldos vigiliją su jaunimu Krokuvos Campus Misericordiae

2016 m. liepos 30 d.

„Bičiuliai, Jėzus yra rizikos Viešpats, amžino „daugiau“ Viešpats.“

Popiežius PRANCIŠKUS

„Advento Evangelija išsklaido visokią baimę.“

2018 gruodžio 01

Gražu laukti Dievo naujumo gyvenime, laukti Viešpaties ne sudėjus rankas, bet su veiklia meile, sakė popiežius, savo kalboje.

… informacija ruošiama