Gailestingasis Tėve,

Tu pakvietei mus savame gyvenime išgyventi išganymo kelią.

Padėk mums: dėkingai apie praeitį galvoti,

drąsiai dabartį priimti, viltingai ateitį kurti.

Viešpatie Jėzau, mūsų drauge ir broli,

ačiū, kad su meile žvelgi į mus.

Leisk klausytis tavo balso,

kad jis, Šventosios Dvasios jėga ir šviesa,

mūsų širdyse suskambėtų.

Suteik mums malonę būti Bažnyčia,

kuri gyvu tikėjimu ir jaunatvišku veidu eina į priekį,

skelbia Evangelijos džiaugsmą.

Padėk mums kurti visuomenę, kurios ilgimės:

teisingumo ir bendrystės visuomenę.

Mes meldžiamės už popiežių ir vyskupus,

už jaunus žmones, už visus, kurie dalyvaus Pasaulio jaunimo dienose Panamoje.

Ir už tuos, kurie ruošiasi pasitikti kiekvieną.

Mūsų Mergele iš Antigvos, Panamos globėja,

savuoju dosnumu padėk mums gyventi ir melstis:

„Štai aš Viešpaties tarnaitė, tebūna man, kaip tu pasakei“ (Lk 1, 38).

Amen

Pasaulio jaunimo dienų maldą galite atsisiųsti ir atsispausdinti malda-a5