2019 metų sausio 21-27dienomis Panamoje vyks  34 Pasaulio jaunimo dienos, pritrauksiančių minias tikinčių žmonių. Daugeliui Jaunimo dienos jau tapo įprastu, tradiciniu įvykiu, kas kelerius metus priverčiančiu susikrauti kuprinę ir įsilieti jaunų žmonių piligrimų būrį.

1984 m. daugiau kaip 300 000 jaunų žmonių iš viso pasaulio atsiliepė į popiežiaus kvietimą atvykti kartu švęsti Išganymo metų Verbų sekmadienio Šv. Petro aikštėje, Romoje. Renginys sulaukė didžiulio pasisekimo. Jonas Paulius II įteikė pasaulio jaunimui simbolį – didžiulį medinį,  dabar žinomą kaip Pasaulio jaunimo dienų, kryžių bei nusprendė rengti tokius susitikimus ir ateityje.

Daugiau nei 250 000 jaunuolių atsiliepė į popiežiaus kvietimą ir atvyko į Romą 1985 m. Verbų sekmadienį. Prieš pat renginį, Jonas Paulius II paskelbė laišką jaunimui, kurio pagrindinė tema buvo atsakomybė už ateitį, gimstančią su kiekviena karta.

Po savaitės popiežius paskelbė Pasaulio jaunimo dienas reguliariu renginiu. Savo velykiniame kreipimesi „Urbi et orbi” jis kalbėjo: „Praėjusį sekmadienį aš susitikau su šimtais tūkstančių jaunuolių; jų entuziazmas paliko stiprų įspūdį mano sieloje. Kad šie nuostabūs išgyvenimai neišblėstų ir būtų kasmet rengiamos jaunimo dienos Verbų sekmadienį, aš dar kartą patvirtinu savo sprendimą.“

Oficialiai pirmosios Pasaulio jaunimo dienos buvo švenčiamos Romoje 1986 m. Verbų sekmadienį. Nuo 1987 m. jos imtos rengti kas dvejus metus vis kitoje šalyje, o tarpiniais metais – minimos visose vyskupijose. Temą jaunimo dienoms išrenka pats popiežius ir ja remdamasis paskelbia savo sveikinimą Verbų sekmadienio išvakarėse.

34  Pasaulio jaunimo dienos, kurių tema „Štai aš Viešpaties tarnaitė, tebūna man, kaip tu pasakei“ (Lk 1, 38),  kviečia keliauti į Panamą su Lietuvos pranciškoniškuoju jaunimu, negalinčius kartu vykti kviečiame 2019 m. sausio 26 dieną jungtis į vigilijos šventimą savo vyskupijoje.