Registracija

Registracijos procesas

Dalyvių registracija į PJD Lisabona 2023 vyksta internetu, užpildant registracijos formą penkiomis kalbomis (portugalų, anglų, italų, prancūzų ir ispanų). Registracijos instrukciją rasite čia.

Registracijos sistema leidžia registruotis individualiai arba grupėmis. Tačiau labai mažos grupės ir pavieniai piligrimai raginami ne užsiregistruoti patiems, o jungtis į didesnes parapijų, vyskupijų ar kitų bendruomenių organizuojamas grupes. Dalindamiesi šiomis dienomis didesnėse grupėse tikrai galėsite išgyventi šią patirtį turtingiau ir visapusiškiau.

Registracijos sistema nereikalauja įvesti visų piligrimų asmens duomenų, prašoma tik išsamesnės informacijos apie atsakingą už grupę žmogų, jo pavaduotoją, kunigus, neįgaliuosius ir asmenis, kuriems reikalinga viza atvykti į Portugaliją. Taip pat yra prašoma informacijos apie nepilnamečių ir vyresnių nei 30 metų asmenų, kurie priklauso grupei, skaičių. Taip pat apie atvykimo į Lisaboną datą ir transportą bei išvykimą pasibaigus 2023 m. PJD Lisabona.

PJD’23 Lisabonoje skirtos 14 – 30 metų amžiaus piligrimams iš viso pasaulio, tačiau organizatoriai suteikia galimybę registruotis bei dalyvauti ir tiems piligrimams, kurie į šią amžiaus grupę nepatenka.

Visus klausimus, susijusius su dalyvių registracija, siųsti adresu geral@lisboa2023.org

 

PJD Lisbon 2023 skirta piligrimams iš viso pasaulio nuo 14 iki 30 metų amžiaus, o kito amžiaus piligrimams yra taip pat leidžiama registruotis. Piligrimai iki 18 metų turi priklausyti grupei, o jų priežiūra turi būti patikėta suaugusiam tos grupės, kuriai jie priklauso, asmeniui, kuris laikomas pakankamai subrendusiu ir atsakingu, turint tinkamą raštišką nepilnamečio tėvų arba teisėto globėjo leidimą. Registracijos metu už grupę atsakingas asmuo (18 metų ir vyresnis) registracijos formoje įrašo grupei priklausančių nepilnamečių skaičių ir kiekvienam iš jų atsisiunčia deklaraciją apie tėvų leidimus iš sistemos (PDF formatu), kurie turi būti tinkamai užpildyti, yra nurodyta data ir pasirašyti nepilnamečio tėvų ar teisėto globėjo. Dalyvaujant PJD Lisabona 2023 renginiuose, už nepilnametį atsakingas suaugęs asmuo turi turėti tėvų leidimo deklaraciją. Primename, kad kiekvienas suaugęs gali būti atsakingas tik už 10 nepilnamečių. Įspėjimas: ši tėvų leidimo deklaracija skirta tik dalyvaujant PJD Lisabonoje 2023. Ji nėra taikoma dokumentams, reikalingiems nepilnamečių, nelydimų tėvų ar teisėtų globėjų, kelionėms.

Scroll to Top