Registracija

Piligrimo krepšelis

Dalyvavimas Pasaulio jaunimo dienose piligrimams yra nemokamas, kiekvienas asmuo gali laisvai dalyvauti pagrindiniuose renginiuose (atidarymo Mišiose, sutikimo ceremonijoje, Kryžiaus keliu, vigilijoje ir išsiuntimo Mišiose). Neužsiregistravusiems piligrimams bus prieinami specialūs sektoriai. Vis dėlto logistikos ir saugumo sumetimais, taip pat siekiant padėti padengti organizacines išlaidas, visi norintys kviečiami registruotis į Pasaulio jaunimo dienas ir sumokėti dalyvio mokestį – prieiga prie registracijos paslaugų čia

Į 2023 m. Pasaulio jaunimo dienas Lisabonoje numatoma trijų skirtingų tipų registracija su skirtingais paketais, kurie vienas nuo kito skiriasi lankymosi Lisabonoje trukme ir turiniu, atitinkančiu skirtingus piligrimų grupių poreikius. 

Į visus krepšelius įeina piligrimo rinkinys, asmens draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir nemokamas transportas Pasaulio jaunimo dienų metu. Į kai kuriuos paketus taip pat įeina apgyvendinimas ir (arba) maitinimas.

Atitinkamų įnašų vertė nustatyta eurais.

Nuolaida registruojantis anksčiau

Visiems mokėjimams, atliktiems iki gruodžio 31 d., automatiškai bus taikoma 10 % nuolaida. Vėlesniems, iki kovo 15 d. atliktiems mokėjimams taip pat bus taikoma automatinė 5 % nuolaida.

A variantas - visa savaitė, nuo 2023 08 01 iki 2023 08 06

A1 KREPŠELIS: įskaičiuotas apgyvendinimas, maitinimas, transportas, draudimas ir piligrimo rinkinys nuo liepos 31 d. vakaro (įskaičiuota vakarienė) iki rugpjūčio 7 d. ryto (įskaičiuoti pusryčiai).

Taip pat bus galima pratęsti paslaugas dar vienai dienai (liepos 30 d. arba rugpjūčio 8 d.), pasirenkant vieną iš šių paketų:

A1+ KREPŠELIS (liepos 30 d.): įskaičiuotos minėtos paslaugos nuo liepos 30 d. vakaro (vakarienė įskaičiuota) iki rugpjūčio 7 d. ryto (pusryčiai įskaičiuoti).

A1+ KREPŠELIS (rugpjūčio 8 d.): į jį įskaičiuotos minėtos paslaugos nuo liepos 31 d. vakaro (vakarienė įskaičiuota) iki rugpjūčio 8 d. ryto (pusryčiai įskaičiuoti). 

A2 KREPŠELIS: įskaičiuotas maitinimas, transportas, draudimas ir piligrimo rinkinys, nuo liepos 31 d. vakarienės iki rugpjūčio 6 d. vakarienės.

A3 KREPŠELIS: įskaičiuota nakvynė, transportas, draudimas ir piligrimo rinkinys, nuo liepos 31 d. nakties iki rugpjūčio 7 d. ryto.

Taip pat bus galima pratęsti paslaugas dar vienai dienai (liepos 30 d. arba rugpjūčio 8 d.), pasirenkant vieną iš šių paketų: 

A3+ KREPŠELIS (liepos 30 d.): įskaičiuotos minėtos paslaugos nuo liepos 30 d. nakties iki rugpjūčio 7 d. ryto.

A3+ KREPŠELIS (rugpjūčio 8 d.): įskaičiuotos minėtos paslaugos nuo liepos 31 d. nakties iki rugpjūčio 8 d. ryto.

A4 KREPŠELIS: įskaičiuotas transportas, draudimas ir piligrimo rinkinys nuo rugpjūčio 1 d. ryto iki rugpjūčio 6 d. vakaro.

B variantas - savaitgalis, nuo 2023-08-04 iki 2023-08-06

B1 KREPŠELIS: įskaičiuotas apgyvendinimas, maitinimas, transportas, draudimas ir piligrimo rinkinys, nuo rugpjūčio 4 d. vakaro (įskaičiuota vakarienė) iki rugpjūčio 7 d. ryto (įskaičiuoti pusryčiai).

Taip pat bus galima pratęsti paslaugas dar vienai dienai (rugpjūčio 8 d.), pasirinkus šį paketą:

B1+ KREPŠELIS: įskaičiuotos minėtos paslaugos nuo rugpjūčio 4 d. vakaro (įskaičiuota vakarienė) iki rugpjūčio 8 d. ryto (įskaičiuoti pusryčiai).

B2 KREPŠELIS: įskaičiuotas maitinimas, transportas, draudimas ir piligrimo rinkinys nuo rugpjūčio 4 d. vakarienės iki rugpjūčio 6 d. vakarienės.

C Variantas - Vigilijos ir išsiuntimo Mišios, nuo 2023 08 05 iki 2023 08 06

C1 PAKETAS: įskaičiuotas transportas, draudimas ir piligrimo rinkinys.

C2 KREPŠELIS: įskaičiuotas piknikas Vigilijai, transportas, draudimas ir piligrimo rinkinys, nuo rugpjūčio 5 d. pietų iki rugpjūčio 6 d. pietų.

Apgyvendinimas

Dalyviai, pasirinkę krepšelį su apgyvendinimu, bus apgyvendinti šeimų namuose, paviljonuose, mokyklose, sporto salėse ir kitose bendrose erdvėse. Kiekvienam dalyviui būtina atsivežti miegmaišį ir kilimėlį. Dalyviai, pasirinkę krepšelį be apgyvendinimo, organizuojasi jį pagal savo poreikius. 

2023 m. rugpjūčio 5-6 d. naktį, po vigilijos, visi piligrimai nakvos lauke, šventės vietoje. Čia taip pat kiekvienas dalyvis turi su savimi pasiimti miegmaišį ir kilimėlį.

Maistas

Maitinimo punktai bus mišrios sistemos, t. y. bus galima naudotis PJD Lisabonoje’23 patalpomis, restoranais arba kitais išorinių partnerių maitinimo punktais. Siekiant subalansuotai išnaudoti visus maitinimo punktus, kuriama sistema, leisianti piligrimams valgyti tam tikroje vietoje ir (arba) pasiimti maistą nepriklausomai nuo pasirinkto paketo. 

Transportas

Lisabonos miestas ir jo apylinkės pasižymi patogia viešojo transporto sistema, kuri bus pagrindinė kelionės per Pasaulio jaunimo dienas dalis. Bendradarbiaudami su transporto paslaugų partneriais, siekiame visiems piligrimams pateikti geriausią pasiūlymą, kad būtų lengva naudotis visomis transporto rūšimis ir kad būtų atsižvelgta į susisiekimą piko metu, ekologiškiausias galimybes ir miesto transporto priemonių pajėgumus.

Draudimas

Į visus registracijos krepšelius įtrauktas asmens draudimas nuo nelaimingų atsitikimų Pasaulio jaunimo dienų laikotarpiu. Greitu metu paskelbsime daugiau informacijos.

Piligrimo rinkinys

Į piligrimo rinkinį įtraukti oficialūs PJD Lisabonoje’23 gaminiai, pagal PJD dizainą.

Stengiamės, kad PJD Lisabonoje’23 patirtis visiems būtų kuo paprastesnė. Kai tik bus galimybė, „Piligrimų rinkiniai” bus dalijami priimančiose parapijose, kuriose apsistos piligrimai. Tiems, kurie nepasirinks įskaičiuoto apgyvendinimo arba kurie atvyks į Lisaboną paskutinę minutę, piligrimų rinkinius bus galima atsiimti Piligrimų priėmimo centre. 

Greitu metu paskelbsime daugiau informacijos.

PJD Lisbon 2023 skirta piligrimams iš viso pasaulio nuo 14 iki 30 metų amžiaus, o kito amžiaus piligrimams yra taip pat leidžiama registruotis. Piligrimai iki 18 metų turi priklausyti grupei, o jų priežiūra turi būti patikėta suaugusiam tos grupės, kuriai jie priklauso, asmeniui, kuris laikomas pakankamai subrendusiu ir atsakingu, turint tinkamą raštišką nepilnamečio tėvų arba teisėto globėjo leidimą. Registracijos metu už grupę atsakingas asmuo (18 metų ir vyresnis) registracijos formoje įrašo grupei priklausančių nepilnamečių skaičių ir kiekvienam iš jų atsisiunčia deklaraciją apie tėvų leidimus iš sistemos (PDF formatu), kurie turi būti tinkamai užpildyti, yra nurodyta data ir pasirašyti nepilnamečio tėvų ar teisėto globėjo. Dalyvaujant PJD Lisabona 2023 renginiuose, už nepilnametį atsakingas suaugęs asmuo turi turėti tėvų leidimo deklaraciją. Primename, kad kiekvienas suaugęs gali būti atsakingas tik už 10 nepilnamečių. Įspėjimas: ši tėvų leidimo deklaracija skirta tik dalyvaujant PJD Lisabonoje 2023. Ji nėra taikoma dokumentams, reikalingiems nepilnamečių, nelydimų tėvų ar teisėtų globėjų, kelionėms.

Scroll to Top