Prasideda savanorių, dalyvių ir grupių registracija į katalikišką jaunimo festivalį „Aš esu (Iš 3, 14). O kur tu?“, renginį, skirtą tikinčiam ir tikėjimo ieškančiam jaunam žmogui.

Tai jau devintos Lietuvos jaunimo dienos, šiemet vyksiančios birželio 27-28 d.

Nori kartu kurti šį festivalį?  Savanoriauk! LJD įgyvendinimui reikalingi 500 savanorių. Savanorio anketa.

Nori būti nacionalinio susitikimo dalimi? Dalyvauk! LJD susitinka nuo 4000 iki 10000 jaunų žmonių. Dalyvio anketa.

Esate pasiruošę lydėti jaunimą? Vežikte grupę! Į LJD jaunimą palydi apie 300 grupių vadovų. Grupių anketa.

Svarstai, kodėl verta tapti šio ypatingo įvykio dalimi? Štai ką sako LJD savanoriai :

  • Verta būti LJD dalimi, kad pajustum, kas yra tikras bendrystės džiaugsmas – esi tūkstantinėj minioj, o, atrodo, kad visus pažįsti! (Rimantė)
  • LJD man yra vienas nuostabiausių dalykų, nutikusių mano gyvenime. Dalyvavimas ir savanorystė šiame renginyje davė daug naujų pažinčių ir patirčių. (klier. Darius)
  • LJD yra vieta, kur susirenka degančios širdys, kurios ir sudaro Bažnyčią. Taip gera žinoti, kad esi to dalimi! (Indrė)
  • Čia būti verta, nes tai – JAUNŲ ŽMONIŲ tikėjimo šventė. O šventė su Jėzumi reiškia labai daug džiaugsmo, tikrumo ir draugų. (Ingrida)
  • LJD galiu susitikti su seniai matytais draugais, pažįstamais, kartu bendrauti ir šlovinti Jį. Taip pat čia galiu atskleisti savo talentus ir jais pasidalinti su aplinkiniais. (Dovydas)