Šventasis pop. Jonas Paulius II

Įdomūs faktai:

  • Šventasis Jonas Paulius II (Karolis Voityla) kilęs iš Lenkijos.
  • Jis buvo vienas iš pogrindinio „Rapsodijos teatro“ pradininkų.
  • Jam yra tekę dirbti akmenų skaldykloje.
  • Jo pašaukimas kunigystei subrendo II pasaulinio karo metu.
  • Laisvalaikiu popiežius kopdavo į kalnus.

Simbolis: 

Vyskupo lazda – tai vienas iš vyskupo ženklų reiškiantis Gerojo Ganytojo pareigas. Gerasis Ganytojas saugo ir su rūpesčiu lydi Šventosios Dvasios jam patikėtą kaimenę. Popiežiaus Jono Pauliaus II lazda buvo atpažįstama iš įspūdingo nukryžiuotojo.

Malda

Dieve, apstus gailestingumo,
paskyręs popiežių Joną Paulių II
Pasaulio jaunimo dienų įkūrėju,
duok, kad pamokyti didžio Bažnyčios ganytojo
galėtume drąsiai atverti savo širdis
Kristaus, vienintelio pasaulio Gelbėtojo, išganingajai malonei,
kuris gyvena ir viešpatauja per amžius.
Amen.

Scroll to Top