Teminiai užsiėmimai

I sesija / 11:30

Degti ir nesudegti pastoracijoje

Pradėjome savo tarnystę Bažnyčioje su užsidegimu, bet ateina laikas, kai pavargstame fiziškai, psichologiškai ir dvasiškai. Gresia „burn out“, nusivylimas, gal net cinizmas. Kaip reaguoti? Kaip toliau degti, bet nesudegti?

ses. Benedikta Rollin

Švč. Mergelės Marijos Dangun Ėmimo seserų kongregacija

Didžioji salė

Išgirsti save ir kitą.
Trumpai apie Nesmurtinę komunikaciją

Susitikime pasidalinsiu keliais svarbiais Nesmurtinės komunikacijos atradimais, kuriuos perpratus ir įveiklinus, gyvenime daugėja tarpusavio supratimo ir susikalbėjimo, atsiveria naujos galimybės veikimui.


Ieškosime atsakymų į klausimus: Ką man nori pasakyti mano pyktis? Kodėl svarbu nemaišyti faktų su vertinimais? Koks skirtumas tarp poreikio ir strategijos? Kaip išsakyti dalykus kitam, kai skauda, sunku ar nepatogu?

Ramunė Gecaitė
Supervizorė, lektorė

Choro studija

Šiuolaikiniai paaugliai ir jaunuoliai. Ką turime apie juos žinoti, kad galėtume juos suprasti ir pažinti?

Ar mes tikrai buvome kitokie? Paauglių ir jaunuolių uždaviniai ir poreikiai bei visuomenės reakcija į tai. Čia nagrinėsime ar pasikeitė jaunuolių poreikiai ar tai, kaip juos priima aplinka ir ką tai lemia.


Prislėgtumas, nerimastingumas, jautrumas, individualumas, atvirumas, mažesnis susirūpinimas atitikti socialines normas ir kiti emociniai, socialiniai bei elgesio jaunų žmonių ypatumai. Kaip su tuo būti?


Tradicijų ir naujumo susitikimas per skirtingų kartų susitikimą. Keisti? Keistis? O gal yra dar vienas variantas kaip mes galėtume susitikti su paaugliais ir jaunuoliais?

Vaida Platkevičiūtė
Vilniaus pal. Jurgio Matulaičio šeimos pagalbos centro psichologė

Mažoji salė

„Žaidimų laboratorija”

Dažnai girdime tokius posakius: „Nu baikite žaisti“, „čia ne vieta žaidimams“ ir pan. Jaunimo veikloje ŽAIDIMAS yra svarbus!

Kaip turėtų dirbti jaunimo lyderis, kad vaikai neprarastų gebėjimo jausti, svajoti, pasitikėti savimi? Kviečiu į kūrybinių žaidimų pasaulį. Įvaldę fantazijų kūrimo meną, būsime daug geriau pasiruošę gyventi realiame pasaulyje.

Darius Subačius

Pagalbos mokiniui specialistas, metodininkas, logopedas, spec. pedagogas

CHOREOGRAFIJOS SALĖ

II sesija / 14:00

Teminis moterims.

Apie mus, moteris: tikrojo moteriškumo atkūrimas

Ką reiškia būti moterimi pagal Dievo planą ir gyventi visuomenėje?
Kaip gyventi gyvenimą džiaugiantis savimi ir santykiais su kitais?

Patirtimi ir įžvalgomis dalinsis bendruomenė „Kelionė“, siekianti padėti žmonėms atrasti viltį ir gyventi patiriant Jėzaus veikimą santykių, lytiškumo ir tapatybės srityse.

Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Choreografijos salė

Teminis vyrams.

Suklastoto vyriškumo kaina: kaip padėti sau?

Kas daro įtaką savęs, kaip vyro suvokimui?

Su kokiais sunkumais susiduria šiandienos vyrai?

Kaip man padėti sau ir kitam?

Patirtimi ir įžvalgomis dalinsis bendruomenė „Kelionė“, siekianti padėti žmonėms atrasti viltį ir gyventi patiriant Jėzaus veikimą santykių, lytiškumo ir tapatybės srityse.

Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Choro studija

Kaip įtikinti kitus, kad tavo idėja bus sėkminga?

Užsiėmimo metu išgirsime metodus ir patarimus, kurie padės įtikinamai ir patraukliai pristatyti savo idėjas.

Atliksime tris praktines užduotis ir gausime užduotį tobulinimuisi namuose.

Įgysime naujo įkvėpimo ir pasitikėjimo, kad mes galime.

dr. Justė Milušauskienė

Televizijos prodiuserė, teologijos mokslų daktarė, dėstytoja

DIDŽIOJI salė

Ką darome su spraga tarp Pirmosios Komunijos bei Sutvirtinimo sakramentų?

 

Skirtingi metodai vykdant tarpsakramentinį tęstinumą. Nuo Eucharistijos ir Atgailos iki Sutvirtinimo sakramento, integruojant katechezę tėvams bei jaunuolių virsmą savanoriais ar jaunais lyderiais.

Realybė nr. 1 – katalikų Bažnyčioje sutinkamas tik sakramentų ateinantis jaunuolis.

Realybė nr. 2 – tarp pirmos ir antros išpažinties žioji kelių metų tarpas. Sutvirtinimo sakramentui besiruošiantys sako, kad paskutinį kartą išpažinties buvo prieš pirmąją Komuniją.

Realybė nr. 3 – kaip žinias perduoda tėvai, turintys asmeninio religinio ugdymo spragas? Dažnai pasikartoja šeimų laikysena tik palydėti vaikus iki pirmųjų Eucharistijos ir Atgailos sakramentų, nepuoselėjant tolimesnio krikščioniškojo gyvenimo.

Monika Žydeliūnaitė

Kauno arkivyskupijos jaunimo centras, sutvirtinamųjų bei tėvų katechezės

II AUKŠTO Foje

Kodėl verta dirbti su ministrantais?

Teminio susitikimo metu svarstytsime, kodėl darbas su ministrantais yra reikalingas?


Pristatysime ministrantų savaitgalį, kaip pasiteisinusį sielovados įrankį.


Kelsime klausimą, ar ministrantai gali būti tik vaikinai?

Klier. Ignas Šopaga

Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos studentas

MAŽOJI SALĖ

III sesija / 15:30

Veiklų ir pasiūlymų gausa: kaip išsirinkti tinkamiausius bendruomenės veikimo būdus?
Roberta Daubaraitė – Randė
Panevėžio vyskupijos Caritas vadovė, supervizorė

Choreografijos salė

Dievas ne išsirenka gebančiuosius, bet įgalina išrinktuosius

Dievas visada rodo žmogui palankumą avansu, o tada jam suteikia visa, kas reikalinga. Gražu, ar ne? Mes irgi galime elgtis panašiai!

Kalbėsimės, kaip dalinantis tikėjimu (ypač su jaunais žmonėmis) gebėti pirmiau pamatyti asmenį, o tada tinkamai jį aprūpinti tikėjimo kelionei.

diak. Linas Braukyla

Diakonas, studentų sielovadininkas

MAŽOJI SALĖ

Lytiškumo ugdymas: simptomai ir priežastys”

Paauglių verbalinė ir neverbalinė kalba yra kaip simptomai, nusakantys jų vidines būsenas.

Dažnai jaučiamus simptomus slopiname visai nesigilindami į tikrąsias savijautos priežastis. Susitikimo metu kalbėsime apie paauglių simptomatiką ir jos kilmę.

Martynas Asakavičius
lytiskumougdymas.lt veiklos koordinatorius, lektorius

CHORO STUDIJA

Svetingumo kultūra: kaip nepalikti žmogaus po „aha“ momento?

Kas sukuria „aha“ momentą?

Kaip atrasti ir auginti apaštalus jaunimo tarpe?

Pagalba ir įkvėpimas dirbantiems jaunimo sielovadoje.

Vilma Popovienė ir Žaneta Poškuvienė

Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčios misijos komanda

DIDŽIOJI SALĖ

Scroll to Top